معرفی محصولات

آناهیتا

یه سرویس چای خوشمزه.

حاوی 6 نوع حبه و لیمو سنگی خشک.

شامل حبه های: آلو، کیوی، هلو، سیب زرد، سیب سبز، زردآلو

و لیمو سنگی برای کسایی که چای ترش دوست دارن!

مهمونای خاصتو با آناهیتا پذیرایی کن!

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

هیوا

یه مخلوط پر طرفدار.

حاوی 6 نوع حبه 

شامل حبه های: آلو، کیوی، هلو، سیب زرد، سیب سبز، زردآلو

و یه بسته بندی خاص!

مهمونبای دورهمیتو با هیوا پذیرایی کن!

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

هیلا

یه مخلوط خاص پسند.

حاوی 9 نوع میوه اسلایس.

شامل میوه های: آلو، کیوی، پرتقال، هلو، سیب زرد، سیب زعفرانی، گلابی، خرمالو

با بسته بندی شکیل!

برای دیزاینت از هیلا استفاده کن!

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

مونیکا

Slide Slide

رانیکا

Slide Slide

درنیکا

Slide Slide

برای کسب اطلاعات بیشتر روی عکسها کلیک کنید!

shishe

آناهیتا

حاوی 6 نوع حبه و لیمو سنگی خشک.

شامل حبه های: آلو، کیوی، هلو، سیب زرد، سیب سبز، زردآلو

و لیمو سنگی برای کسایی که چای ترش دوست دارن!

مهمونای خاصتو با آناهیتا پذیرایی کن!

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

هیوا

حاوی 6 نوع حبه 

شامل حبه های: آلو، کیوی، هلو، سیب زرد، سیب سبز، زردآلو

و یه بسته بندی خاص!

مهمونبای دورهمیتو با هیوا پذیرایی کن!

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

هیلا

حاوی 9 نوع میوه اسلایس.

شامل میوه های: آلو، کیوی، پرتقال، هلو، سیب زرد، سیب زعفرانی، گلابی، خرمالو

با بسته بندی شکیل!

برای دیزاینت از هیلا استفاده کن!

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

Slide Slide Slide

Slide Slide Slide

Slide Slide Slide