معرفی هیوا

حاوی 6 نوع حبه میوه

شامل میوه های آلو، کیوی، هلو، سیب زرد، سیب سبز، زردآلو

وزن خالص میوه 400 گرم

ابعاد: ارتفاع 21 سانتیمتر و قطر 8 سانتیمتر

قابل اراعه در پک های 20 عددی