معرفی هیوا

حاوی ۶ نوع حبه میوه

شامل میوه های آلو، کیوی، هلو، سیب زرد، سیب سبز، زردآلو

وزن خالص میوه ۴۰۰ گرم

ابعاد: ارتفاع ۲۱ سانتیمتر و قطر ۸ سانتیمتر

قابل اراعه در پک های ۲۰ عددی