پارس پک

Essay Writers – What Do Students Do to Become Good Looking Essays?

It is obviously a problem for those students who have registered themselves to write an essay and also what worries them the most is regarding the ability of the essay writers. The question which arises in their minds is that whether these pupils may write an essay on their own. This report will tell you …

Essay Writers – What Do Students Do to Become Good Looking Essays? Read More »

خلیج فارس

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.در اسناد به جا مانده از بسیاری از تمدن‌های گذشته اینگونه بیان شده که سرزمینهای جنوب خلیج فارس که شامل قطر، شمال عمان، امارت متحده عربی، شرق عربستان و کویت می‌شده به ایران تعلق داشته‌اند و بنابراین خلیج فارس جزو آبهای داخلی ایران …

خلیج فارس Read More »